top of page

Od poloviny 90. let se Placht zabýval myšlenkou projektu, který by spojil živé domorodé tradice, rozsáhlé znalosti amazonské přírody sdílené generacemi lidí a uplatňované v každodenním životě, svět mýtů a legend a také svět a kulturní přínos západní civilizace. Jedním z hlavních témat bylo samozřejmě upozornit na rychle probíhající necitlivý proces odlesňování.

 

Splav Amazeon byl koncipován jako jakési duchovní, umělecké a aktivistické centrum s multikulturním posláním: 

"V obecnějším měřítku je Amazeon branou do ekosystému deštného pralesa a všech jeho vrstev, včetně té duchovní. V tomto ohledu není projekt nijak omezen, zahrnuje všechny obyvatele (živé bytosti) tohoto prostředí. Zároveň by měl sloužit jako místo setkávání, jako místo pro setkávání lidí z různých koutů světa, kterým záleží na záchraně této jedinečné biosféry".

bottom of page